български english
Ако виждате това, най-вероятно нямате инсталиран flash player

ОбявиИРЕМК предлага на Вашето внимание:

 • ИРЕМК  гр. Казанлък обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот.
      Обособена част от имот публична държавна собсвеност, предоставен  за управление на ИРЕМК гр.Казанлък, представляващ:
     Приземен етаж 288 кв. м от административна сграда намиращ се на територията на ИРЕМК с адрес бул.”Освобождение” №49 в гр. Казанлък при първоначална тръжна цена 580 лв. месечно без включено ддс за срок от 5/пет/ години.
  Търгът ще се проведе на 13.06.2017год. от 10.00 часа в сградата на ИРЕМК гр.Казанлък бул”Освобождение” №49
  Заявления за участие се приемат в касата на института до 16.00 часа на деня, предхождащ датата на търга .
  Депозит за участие в размер на 290 лв.
  Тръжната документация се закупува от касата на ИРЕМК гр.Казанлък всеки работен ден от 08.30 часа до 13.00 часа и до 13.00 часа на деня, предхождащ датата на търга срещу вноска от 30 лв. без включен ДДС.
  Оглед на обекта всеки работен ден от 8.30 до 16.00 часа. 
web design
Dynamic Design